Προσωπικά Στοιχεία / Απόρρητο και Χρήση Cookies

Το παρακάτω κεφάλαιο περιγράφει κάθε πτυχή της πολιτικής της MEDSWIM σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία στην ιστοσελίδα www.medswim.gr.

Η MEDSWIM σέβεται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Ο κάθε χρήστης παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους πριν την επίσκεψη της ιστοσελίδας ή πριν κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτής. Με την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων και των δεδομένων σας συναινείτε στην πιθανότητα χρήσης και επεξεργασίας τους από εμάς, ώστε να λάβετε τις πληροφορίες μας και το ενημερωτικό μας υλικό για προϊόντα και προωθητικές ενέργειες. Οι ακόλουθοι όροι θα εφαρμόζονται σε όλα τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που θα παρέχονται από εσάς στην ιστοσελίδα μας.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδaς δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις, ο δε χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

1. Γενικές Πληροφορίες
Μέσω της Ιστοσελίδας της η MEDSWIM έχει τη δυνατότητα να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται από εσάς ώστε να δημιουργήσει ένα ατομικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα της, μέσω του οποίου μπορείτε να πραγματοποιήσετε παραγγελίες.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η MEDSWIM, συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδος (N.2472/97 όπως ισχύει σήμερα) και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδ.95/46ΕΚ και οδ. 97/66/ΕΚ όπως ισχύει σήμερα).

Τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις Αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η MEDSWIM διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαχείρισης πελατολογίου.

2. Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντιστροφής της διαδικασίας
Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, καθώς και να αρνηθείτε την επεξεργασία των στοιχείων σας, χρησιμοποιώντας την σύνδεση στον λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα αναφορικά με αυτό, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το Τμήμα Marketing της MEDSWIM χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μόνο με τη συγκατάθεση των νομίμων παραστατών ή κηδεμόνων τους.

3. Διαχείριση των προσωπικών στοιχείων από την εταιρία μας
3.1 Μέθοδοι συλλογής στοιχείων
Τη χρονική στιγμή της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα, συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, χρησιμοποιώντας την φόρμα που διατίθεται στην ενότητα «ο λογαριασμός μου». Η MEDSWIM συλλέγει κατά αυτό τον τρόπο το όνομά, το επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Επιπρόσθετα μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως προτιμήσεις σχετικά με προϊόντα / υπηρεσίες.

Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιώντας την φόρμα που διατίθεται στην ενότητα «Δημιουργία λογαριασμού πελάτη» όπως αυτό ορίζεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγουμε επιπρόσθετα στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την εγγραφή σας: την διεύθυνση σας (παράδοσης και τιμολόγησης, εφόσον είναι διαφορετική) και πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής (αριθμός πιστωτικής κάρτας, κάτοχος της πιστωτικής κάρτας).

Τέλος, όταν ζητάτε να δείτε σελίδες στην ιστοσελίδα, οι διακομιστές της MEDSWIM, αναγνωρίζουν αυτόματα την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας (η αριθμητική διαδικτυακή διεύθυνση που αποδίδεται σε κάθε υπολογιστή σε ένα δίκτυο. Η διεύθυνση IP έχει την παρακάτω μορφή: XXX.XXX.XXX.XXX). Τα δεδομένα που συλλέγουμε και είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις αναζητήσεις σας ή στην παραγγελία σας, είναι σημειωμένα με αστερίσκο στις φόρμες συλλογής δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά στοιχεία δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συναλλαγή μας.

3.2 Στόχοι
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή τοποθετείτε μια παραγγελία είναι απαραίτητα για την συνολική διαχείριση της παραγγελίας σας από την MEDSWIM και τους παρόχους, προστηθέντες της. Σε αυτή τη διαχείριση συμπεριλαμβάνεται και η ανίχνευση διαδικτυακής απάτης και απάτης σχετικά με τα σύγχρονα μέσα πληρωμής, η πρόληψη και η διαχείριση των περιστατικών πληρωμής (μη πληρωμής) και η διατήρηση των δικαιωμάτων της MEDSWIM σχετικά με την εμπορική της δραστηριότητα.

Επιπρόσθετα, αυτά τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να σας ενημερώνουμε σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την MEDSWIM και τις προσφορές ή προωθητικές της ενέργειες.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε ελεύθερα και να δημοσιεύουμε γενικές στατιστικές πληροφορίες στο προφίλ επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας, χωρίς να αναφέρουμε ειδικές πληροφορίες όπως το όνομα και τη διεύθυνση των επισκεπτών αυτών. Μπορούμε να συλλέξουμε τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται ώστε να ερμηνεύσουμε την χρήση της Ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες (συχνότητα προβολής από διάφορες άλλες Ιστοσελίδες, στατιστικά πωλήσεων και προέλευση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας, κοκ).

Τα δεδομένα σχετικά με το προφίλ των επισκεπτών μας θα τηρούνται μόνο από την MEDSWIM όπως ορίζει το ελληνικό δίκαιο και δεν θα χρησιμοποιούνται παρά μόνο εσωτερικά για την διενέργεια στατιστικών μελετών αγοράς.

Τέλος, η MEDSWIM μπορεί να σας στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εμπορικές προτάσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες, προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες.

3.3 Διαχείριση Δεδομένων
Τα δεδομένα κρατούνται για μια χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει την χρονική περίοδο που απαιτείται ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

3.4 Παραλήπτες δεδομένων
Όλα τα προσωπικά δεδομένα προορίζονται για την χρήση τους από την MEDSWIM. Με την εξαίρεση φωτογραφιών, τα προσωπικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την Ιστοσελίδα μπορεί περιστασιακά να ζητηθούν από τους εμπορικούς μας εταίρους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση του παραπάνω αναφερόμενου σκοπού, καθώς και για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης σχετικά με πληρωμές, τη συνολική και βέλτιστη διαχείριση των καρτών LOYALTY MEMBERS και τη διαχείριση Εμπορικών Ενεργειών που οργανώθηκαν από την MEDSWIM ή τους εμπορικούς εταίρους της. H MEDSWIM περιορίζει στο μέτρο του δυνατού, τους παραλήπτες, ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής προστασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

3.5 Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων
Η MEDSWIM έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τεχνολογία αιχμής. Παρόλα αυτά η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του.

3.6 Χρήση προσωπικών δεδομένων
Η MEDSWIM δεν πρόκειται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες σας σε θυγατρικές, σε τρίτους και σε εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες της χωρίς την πρότερη σχετική ενημέρωση σας.

Σε περίπτωση που η MEDSWIM αναγκαστεί από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση να επικοινωνήσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της, θα ειδοποιήσει τον επισκέπτη της σχετικά, εφόσον αυτό είναι δυνατόν (εκτός από την περίπτωση που η MEDSWIM εκτιμά πως δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει). Λαμβάνοντας υπ’όψιν το επίπεδο της τεχνολογίας που σχετίζεται με τον τομέα της τηλεπικοινωνίας, η MEDSWIM δε μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, και την ακεραιότητα της εξακρίβωσης της αυθεντικότητας των email που ο επισκέπτης στέλνει ή λαμβάνει από την MEDSWIM.

4. Πολιτική Cookies
4.1 Τι είναι τα «Cookies»;
«Cookie» είναι ένα αρχείο κειμένου που μπορεί να αποθηκεύεται σε έναν συγκεκριμένο χώρο στον σκληρό δίσκο της τερματικής συσκευής σας(*), κάθε φορά που επισκέπτεστε την ηλεκτρονική υπηρεσία μας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Αυτό το αρχείο cookie επιτρέπει στον εκδότη του cookie να αναγνωρίσει την τερματική συσκευή δεδομένων στην οποία αποθηκεύεται καθ’ όλη την περίοδο ισχύος ή εγγραφής του cookie.

(*)Τερματική συσκευή δεδομένων είναι το υλικό (δηλαδή, ο υπολογιστής, το tablet, το smartphone, κ.λπ.) που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε έναν ιστότοπο, μια εφαρμογή, κ.λπ.

4.2 Cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας
Με την επιφύλαξη της επιλογής σας να επιτρέψετε τα cookies, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να εγκαταστήσουμε διάφορα cookies στην τερματική συσκευή σας που μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας για όσο διαρκεί η περίοδος ισχύος των cookies.

Τα cookies που εκδίδουμε χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω:

– για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και όγκου δεδομένων και τη μέτρηση της χρήσης των διαφόρων ενοτήτων του ιστότοπού μας [επισκεψιμότητα επικεφαλίδων και περιεχομένου, click streams (ροές κλικ)], ενέργειες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε την αξία και τη χρηστικότητα των υπηρεσιών μας,

– για την προσαρμογή της παρουσίασης του ιστότοπού μας στις ρυθμίσεις εμφάνισης της τερματικής συσκευής δεδομένων σας (γλώσσα, ανάλυση οθόνης, λειτουργικό σύστημα, κ.λπ.) κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, βάσει του υλικού, του λογισμικού προβολής και του λογισμικού βίντεο της τερματικής συσκευής δεδομένων σας,

– για την αποθήκευση πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε φόρμα συμπληρώσετε στον ιστότοπό μας (για εγγραφή ή πρόσβαση σε λογαριασμό) ή πληροφοριών σχετικών με οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες επιλέξετε στον ιστότοπό μας (υπηρεσία συνδρομής, περιεχόμενο καλαθιού αγορών, κ.λπ.),

– για να αποκτήσετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε περιορισμένες και εξατομικευμένες περιοχές του ιστότοπού μας, όπως στον λογαριασμό σας, βάσει των ονομάτων χρήστη, των κωδικών πρόσβασης και άλλων δεδομένων, στα οποία μας έχετε επιτρέψει προηγουμένως την πρόσβαση,

– για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, όπως όταν σας ζητείται να συνδεθείτε ξανά σε περιεχόμενα ή υπηρεσίες μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

4.3 Cookies που εκδίδονται στον ιστότοπό μας από τρίτους
Η έκδοση και χρήση cookies από τρίτους υπόκεινται στην προστασία πολιτικών απορρήτου των εν λόγω τρίτων. Θα σας ενημερώσουμε για τον σκοπό των cookies που γνωρίζουμε και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε την αποδοχή ή την απόρριψή τους.

Πιθανόν να συμπεριλάβουμε στον ιστότοπό μας/στην εφαρμογή μας εφαρμογές λογισμικού από τρίτους, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να μοιραστείτε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας με άλλους ή να τους ενημερώσετε για την επίσκεψη ή τη γνώμη σας σχετικά με το περιεχόμενο του ιστότοπού μας/της εφαρμογής μας. Αυτό γίνεται συνήθως με τα κουμπιά «Κοινοποίηση» (Share) και «Μου αρέσει» (Like) που υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα (όπως στο Facebook, το Twitter, κ.λπ.).

Τα κοινωνικά δίκτυα που παρέχουν αυτές τις εφαρμογές κουμπιού ενδέχεται να χρησιμοποιούν το κουμπί για να σας αναγνωρίσουν, ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιήσατε το συγκεκριμένο κουμπί κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο/την εφαρμογή μας. Πράγματι, αυτό το είδος εφαρμογής κουμπιού ενδέχεται να επιτρέψει στο σχετικό κοινωνικό δίκτυο να ανιχνεύσει την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, απλώς και μόνο επειδή ο λογαριασμός σας στο κοινωνικό δίκτυο ήταν ενεργός στην τερματική συσκευή δεδομένων σας (ανοικτή περίοδος λειτουργίας) κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο στις διαδικασίες που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας ή οποιαδήποτε σχετικά προσωπικά δεδομένα που ενδεχομένως κατέχουν. Σας καλούμε να ελέγξετε την προστασία των πολιτικών απορρήτου των εν λόγω κοινωνικών δικτύων, προκειμένου να κατανοήσετε τον σκοπό συγκέντρωσης δεδομένων περιήγησης μέσω τέτοιου είδους κουμπιών, ειδικά όσον αφορά τη διαφήμιση. Οι πολιτικές των κοινωνικών δικτύων πρέπει να σας επιτρέπουν την εφαρμογή της προσωπικής σας επιλογής μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας.

4.4 Οι επιλογές σας αναφορικά με τα cookies
Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαχείρισης των cookies. Οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε μπορούν να αλλάξουν την εμπειρία περιήγησής σας στο διαδίκτυο και τις προϋποθέσεις της πρόσβασής σας σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες που απαιτούν τη χρήση cookies.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να επιτρέπει την αποθήκευση cookies στην τερματική συσκευή δεδομένων σας, να τα απορρίπτει αυτόματα ή να τα απορρίπτει όταν προέρχονται από συγκεκριμένους εκδότες. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, έτσι ώστε να σας τίθεται αμέσως ερώτηση εάν αποδέχεστε ή απορρίπτετε τα cookies, πριν αυτά αποθηκευτούν στην τερματική συσκευή δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «(γ) Πώς να εφαρμόσετε την επιλογή σας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε».

(α) Αποδοχή των cookies
Η αποδοχή ή όχι των cookies σε μια δεδομένη τερματική συσκευή δεδομένων εξαρτάται από τον χρήστη της εν λόγω τερματικής συσκευής δεδομένων. Ο χρήστης είναι ελεύθερος να επιλέξει και να τροποποιήσει αυτήν την επιλογή οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στην τερματική συσκευή δεδομένων. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης είναι ρυθμισμένο να αποδέχεται τα cookies στην τερματική συσκευή δεδομένων σας, τότε τα cookies που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε θα αποθηκευτούν προσωρινά σε έναν συγκεκριμένο χώρο στην τερματική συσκευή δεδομένων σας. Μόνο ο εκδότης θα μπορεί να τα διαβάσει.

(β) Απόρριψη των cookies
Εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies στην τερματική συσκευή δεδομένων σας ή εάν αφαιρέσετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια σειρά λειτουργιών που είναι απαραίτητες για να περιηγηθείτε σε ορισμένες ενότητες του ιστότοπού μας. Για παράδειγμα, αυτό αφορά την πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσίες για τα οποία απαιτείται σύνδεση. Αυτό αφορά, επίσης, θέματα τεχνικής συμβατότητας, όταν εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε στην τερματική συσκευή δεδομένων σας, την προεπιλεγμένη γλώσσα και εμφάνιση ή τη χώρα από την οποία συνδέεται η τερματική συσκευή δεδομένων σας στο διαδίκτυο. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης είναι ρυθμισμένο να απορρίπτει τα cookies στην τερματική συσκευή δεδομένων σας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για συνέπειες σχετικά με την υποβαθμισμένη λειτουργία των υπηρεσιών μας, εξαιτίας της αδυναμίας μας να αποθηκεύουμε ή να προβάλλουμε τα cookies που είναι απαραίτητα για την πλήρη λειτουργία του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

4.5 Εάν χρησιμοποιούν την τερματική συσκευή σας και άλλα άτομα
Εάν η τερματική συσκευή δεδομένων σας χρησιμοποιείται από πολλά άτομα ή εάν η ίδια τερματική συσκευή δεδομένων έχει πολλά προγράμματα περιήγησης, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι υπηρεσίες και οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στην τερματική συσκευή σας αντιστοιχούν στη χρήση της τερματικής συσκευής δεδομένων από εσάς και όχι από κάποιον άλλο χρήστη αυτής.

Εάν συμβαίνει αυτό, η κοινή χρήση της τερματικής συσκευής δεδομένων σας με άλλους και η προσαρμογή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας όσον αφορά τα cookies αποτελούν δική σας επιλογή και ευθύνη.

Σημαντικό: Με την είσοδό σας σε αυτόν τον ιστότοπο και σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του αποδέχεστε τους όρους που καθορίζονται ανωτέρω. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τηn MEDSWIM.

© Copyright 2019 MEDSWIM
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.